PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bahir AlhmimiBahir, en av våre mest handy frivillige som stiller opp til ulike oppdrag. 

Age/Alder: 30
From/fra: Syria 
Living/Bosted: Sveio  

What is the best with Sveio/Hva er det beste med Sveio?: Nice people/hyggelige mennesker.  
When did you become a volunteer/Når ble du frivillig?: April 2015. 
Why are you volunteer/Hvorfor er du frivillig?: I like to help and I have some time available/Jeg liker å hjelpe og jeg har noe tid tilgjengelig. 
What do you like to do as a volunteer/Hva liker du å bidra med som frivillig?: Anyting that I know and I can to do/Alt jeg vet og kan gjøre.     
Wishes for the volunteercentral/Ønsker for frivilligsentralen: Grow up more and more to build stronger social relationships/Utvikle seg mer og mer for å bygge sterkere sosiale nettverk.