PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samarbeidspartnere

Navn på samarbeidspartner i alfabetisk rekkefølge, kontaktperson, telefonnmmer og e-post. 

A
Aktivitetskalender v/Sveio kommune, Vibeke berge Vierdal, vibeke.berge.vierdal@sveio.kommune.no
Arbeidslivsfag v/Sveio ungdomsskule, onsdager Anne Grutle, tlf. 93455062, anne.kallevik.grutle@sveio.kommune.no og tirsdager og torsdager Ole Johan Sveen, tlf.  ojsve@sveio.kommune.no      

E
Eldrerådet v/Berit Lie, 41627152. 

F
Friluftsliv v/Sveio kommune, Marit Liknes, marit.liknes@sveio.kommune
Friluftslivfag v/Sveio ungdomsskule, Unn, unrog@sveio.kommune.no
Friluftsrådet Vest, Knut A. Sørensen, tlf. 95103738, knut@frivest.no

K
Kulturavdelinga v/Sveio kommune, Ellen Tveit, eltve@sveio.kommune.no
M
Miljø & Mestringstenesten, Inga Turid Hermans, tlf. 90064862, inga@sveio.kommune.no
R
Ryvarden Kulturfyr, Gunn Bente Håvardsholm, tlf. 951 95 800, gunn@sveio.kommune.no
S
Sveio Sambrukshus, Torleif Bjelland, tlf. 906 81 616, torleif.bjelland@haugnett.no
Sveiobladet.net, Daniel Niazi, tlf. 416 58 741, redaksjonen@sveiobladet.net
Språkpraksis v/NAV flytkningstenesten i Sveio, Kristine Lid, kristine.lid@nav.no

U
Ungdomsrådet v/Olav Bjelland
V
Vestavind, Irene Flatnes Haldin, redaksjonen@vestavind-sveio.no
Voksenopplæringen i Førde, Elin Hetlesæter, tlf. 97063567, elinh@sveio.kommune.no
Voluntører v/Sveio kommune, Olav Bergmål, tlf. 99515876,